Sharon Essers

Sharon Essers

(Groeps)maatschappelijk werker in Heerlen

Samen met mijn collega Ester Lutgens begeleid ik de volgende groepen als maatschappelijk werker:

Rouwgroep --- Verlieskunde --- Goldsteintraining --- Professionaliteit in je werk --- Eigen Kracht

Rouwgroep: gespreksgroep voor mannen en vrouwen die een dierbaar iemand verloren hebben door overlijden en dit in het dagelijks leven moeilijk een plek kunnen geven. (het verlies van jonge kinderen door vroeggeboorte of overlijden past niet binnen het kader van deze training).

In de bijeenkomsten vertellen deelnemers over hun verlies en ervaringen aan de groep, krijgen zij inzicht in hun verlies en de gevolgen hiervan en weet de deelnemer wat hij/zij nodig heeft om het verlies “goed” te kunnen opvangen.

Verlieskunde: gespreksgroep voor mannen en vrouwen waarbij een life-event heeft plaatsgevonden. Iets wat heel belangrijk voor iemand is geweest waardoor het momenteel moeilijk is om te wennen aan die veranderde situatie en dit in het dagelijks leven moeilijk een plek te kunnen geven. Gebeurtenissen zoals het verlies van een relatie, vriendschap, werk, gezondheid, land van herkomst, financiën e.d.

In de bijeenkomsten vertellen deelnemers over hun verlies en ervaringen aan de groep, krijgen zij inzicht in hun verlies en de gevolgen hiervan en weet de deelnemer wat hij/zij nodig heeft om het verlies “goed” te kunnen opvangen.

Goldsteintraining: assertiviteitstraining voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar waarbij de focus ligt op het leren opkomen voor jezelf.

In de bijeenkomsten leert de deelnemer te voelen en te herkennen wat zijn/haar mening is, leer hij/zij deze op een duidelijke en rustige manier te zeggen met een houding die zelfvertrouwen uitstraalt.

Professionaliteit in je werk: training voor mannen en vrouwen die starten met vrijwilligers werk of reeds langere tijd als vrijwilliger werkzaam zijn. Binnen de training gaat men met elkaar en met de trainers in gesprek over: verwachtingen t.a.v. het vrijwilligers werk, persoonlijke grenzen en grenzen van klanten en de organisatie, legitimatie, privacy en dossiervoering, conflicten en opkomen voor je mening.

Eigen kracht: training voor mannen en vrouwen die eenvoudige tot meervoudige problematiek ervaren. M.b.v. elkaar en de trainers exploreren zij de eigen problematieken en brengen deze in kaart. Zij onderzoeken de eigen mogelijkheden, de hulpbronnen en de steun uit omgeving en leren hoe ze deze kunnen mobiliseren en kunnen inzetten. Het DOEL van deze training is de draagkracht en zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten en te versterken. Tevens krijgen zij inzicht in het eigen aandeel en de eigen positie t.o.v. de problematiek met als gevolg dat ze hier andere keuzes in kunnen maken.

Voor meer informatie neem contact op via het telefoonnummer of stuur mij een berichtje.

Wil je je aanmelden, ook dat kan telefonisch of via een berichtje.Stuur mij een bericht